Družstvo GS Chodská 11a

aktualizace: 2015-12-03

Sídlo Brno, Chodská 2842/11a, 612 00; IČ 25572229
Korespondenční adresa: poštovní přihrádka 7, 616 00  Brno
Představenstvo předseda

e-mail:
gschodska11a@seznam.cz

místopředseda
JUDr. Miloš Jedlička
Brno, Foustkova 21
tel.: 602 515 956

místopředseda
Ing. arch. Ivan Borek
Brno, Tábor 44d
tel.: 774 431 731, 549 246 132
Kontrolní komise MUDr. Zákopčan Josef, Brno, Tábor 59

Ing. Kozelek Miroslav, Brno, Chodská 19e

Ing. Čejda Michal, Brno, Kounicova 60
Vedení účetnictví Bc. Alena Krovová, IČ 60 49 39 09

Stanovy družstva platné k 1999-06-17, 2004-06-29, 2007-01-01, 2009-11-26, návrh nových stanov
Stanovy společenství platné k 2005-11-02
Výpis z obchodního rejstříku k 2015-11-24
Plánek obsazení garážových stání
Výpis z katastru nemovitostí: stavba, jednotka
Návod na použití přístupového systému
Dohoda mezi členy Společenství
pro dům – garáže Chodská 11a, č.p. 2842 platná k 2006-03-30, 2007-10-31

Praktické informace Kontaktní údaje
Dálkový ovladač vrat
Výměna baterie v dálkovém ovladači garážových vrat
(alkalická baterie 12 V, typ 23A,
Ø 10 × 28 mm)
p. Václavík Zdeněk, tel.: 608 040 047
V případě, že požadujete nový ovladač nebo klíč od nouzového vchodu, můžete si jej po uhrazení jeho ceny na účet družstva vyzvednout po domluvě u: Ing. Miroslav Kolenčík, tel.: 608 862 453
Členské příspěvky
Výše členského příspěvku: 750 Kč/čtvrtletí ČSOB, č. účtu 158368227/0300 + příslušný variabilní symbol

Nejbližší pobočka ČSOB: Palackého 56
otvírací doba: pondělí až pátek 9:00 – 12:30, 13:30 – 17 h

Pohyby na účtu ve zkrácené podobě

Průběžná zpráva o činnosti družstva:

2004-05-12 Konala se schůzka 33 členů v budově GS.
Ing. Borek seznámil přítomné se současnou situací v orgánech družstva, kdy stávající představenstvo přestalo prakticky družstvo řídit.
Členové podporují 3 členy:
Ing. Ivana Borka, Ing. Zdeněka Švédu, JUDr. Hynka Olmu,
kteří se rozhodli kandidovat na nové představenstvo a pověřili je řešit záležitosti družstva, zejména vyjasnit stávající majetkový stav.
Následně bude nutné představenstvo odvolat a zvolit nové.
Členové souhlasili, aby v případě potřeby byla za úplatu zajištěna právní pomoc.
Členové se dohodli v souladu s článkem III.3.4 vyzvat představenstvo, aby svolalo členskou schůzi.
Příští schůzka členů se koná dne 2004-06-16 v budově GS.
2004-05-27 Návštěva Ing. I. Borka a Ing. Z. Švédy u JUDr. Boženy Kristiánové v Třebíči. Schůzka se uskutečnila s cílem objasnění právních souvislostí stavu družstva.
2004-06-01 Odeslána doporučená zásilka na členy představenstva s žádostí o řádné svolání členské schůze.
2004-06-07 Jednání JUDr. H. Olmy a Ing. Z. Švédy u představitelů SBD Družba, Kapucínské nám. 6.
SBD Družba nám přislíbilo právní pomoc v procesu převzetí agendy od stávajícího představenstva a vyjasnění majetkového stavu. Po konsolidaci družstva a zvolení nového představenstva je možné se SBD Družba jednat ve věci správy družstva.
2004-06-09 Návštěva Ing. Z. Švédy na Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně. Představenstvo návrh na výmaz z OR dosud nepodalo.
2004-06-16 Konala se schůzka 31 členů v budově GS.
Vzhledem k tomu, že představenstvo svolalo na den 29. 6. 2004 členskou schůzi, doporučili členové novým kandidátům na představenstvo, aby vyhledali právní pomoc za účelem bezpečného převzetí funkcí. Právní pomoc nabídl člen družstva firma Wombat s.r.o. v podobě jejich právníka JUDr. Schejbalové.
Všichni členové se vyzývají, aby se na svolanou členskou schůzi dostavili. Pokud se členské schůze nezúčastní alespoň 40 členů, nebude usnášeníschopná!
2004-06-29 Konala se členská schůze za účasti 43 členů v budově Staňkova 18a. Členská schůze schválila:
– odvolání původního představenstva a kontrolní komise,
– nové členy představenstva a kontrolní komise,
– změnu stanov družstva.
2004-12-06 Podána žádost o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty.
Podán návrh na změnu v obchodním rejstříku.
2004-12-16 Dispoziční právo k účtu převedeno na nové představenstvo, sjednáno internetové bankovnictví.
2005-01-21 K uvedenému dni jsme byli vzhledem ke změně sídla družstva v daňových záležitostech přeregistrováni na FÚ Brno III, Šumavská 31, 663 49 Brno.
2005-04-07 K uvedenému dni byla v obchodním rejstříku provedena změna:
Vymazává se: sídlo Brno, Mezírka 1, členové představenstva Mgr. Pavla Dobrovolná, RNDr. Petr Fiala, Mgr. Iva Minaříková
Zapisuje se: sídlo Brno, Staňkova 18, členové představenstva Ing. Zdeněk Švéda, JUDr. Hynek Olma, Ing. Arch. Ivan Borek
2005-05-03 Konala se členská schůze družstva.
2005-05-19 Proběhla kontrola hospodaření družstva.
2005-09-29 Proveden úklid GS. Přes včasnou informovanost formou vývěsky zůstalo v době úklidu v GS celkem 8 automobilů. Cena za úklid: 4046 Kč.
2005-10-09 V době mezi 18:00 h dne 8. 10. a 14:30 h dne 9. 10. bylo neznámou osobou násilně poškozeno motorové otevírání vrat č. 1. Náklady na opravu: 536 Kč.
2005-11-02 Institucionální ustavení (konalo se ustavující shromáždění) "Společenství pro dům – garáže Chodská 11A, č.p. 2842".
2006-01-19 Praskla navíjecí pružina vrat č. 2 a následně byla vrata poškozena. Náklady na opravu: 4379 Kč.
2006-03-30 Uzavřena dohoda ve věci úpravy vnitřních vztahů a vymezení vzájemných práv a povinností mezi členy Společenství pro dům – garáže Chodská 11A, č.p. 2842.
2006-05-05 Oprava - výměna motoru pohonu vrat č. 2. Náklady na opravu: 11579 Kč.
2006-09-20 Konalo se shromáždění společenství, které mj. rozhodlo o opravě střechy. Střecha je vinou původního vedení družstva a stavitele budovy v havarijním stavu.
2006-10-13 Schůze představenstva rozhodla z titulu havarijního stavu střechy o navýšení členského podílu o 8000 Kč.
2006-10-18 Konala se členská schůze družstva za účasti notáře. Náklady za notáře: 3808 Kč.
2006-11-06 Úprava snímačů pohybu u vrat (zapuštění do zdi). Náklady na úpravu: 7140 Kč.
2006-11-29 Oprava střechy budovy. Náklady na opravu: 278.655 Kč.
2007-03-18 Oprava osvětlení. Náklady na opravu: 8207,5 Kč.
2007-04-19 Oprava vrat č. 2. Náklady na opravu: 595 Kč.
2007-06-11 Oprava vrat. Náklady na opravu: 928 Kč.
2007-07-16 Oprava vrat. Náklady na opravu: 1130,5 Kč.
2007-08-02 Oprava vrat č. 1. Náklady na opravu: 3570 Kč.
2007-08-09 Převedení telefonní linky ze Společenství na Družstvo.
Vysvětlení: Horní garáže a garážová stání používaly na spojení s ostrahou společnou telefonní linku, která byla vedená na Společenství. Horní garážníci se ale dohodli, že linku nepotřebují a tak byla převedena na Družstvo.
2007-10-09 Konala se schůze představenstva.
2007-11-10 Proveden úklid GS. V době úklidu zůstalo v GS 9 automobilů. Cena za úklid: 4046 Kč.
2007-11-13 Vlivem prasknutého vodovodního potrubí došlo k zaplavení podlahy garáží. Závada byla ještě téhož dne odstraněna bez poškození GS.
2007-11-22 Konala se členská schůze družstva.
2008-02-29 Z důvodu odchodu účetní pí. Ráboňové z Energy IN byla nuceně ukončena spolupráce s uvedenou firmou (vedení účetnictví a korespondence).
2008-05-01 Byla uzavřena smlouva o vedení účetnictví a korespondence s novou účetní Alenou Krovovou, IČ 60 49 39 09.
2008-09-17 Oprava ovládání vrat. Náklady na opravu: 8984,5 Kč.
2008-11-27 Konala se členská schůze družstva.
2009-02-26 Výměna pohonu levých vrat. Náklady na opravu: 10.987 Kč.
2009-09-25 Dokončení opravy podlahy protokolárním převzetím díla. Náklady na opravu: 367.850 Kč.
2009-11-05 Proběhla kontrola hospodaření družstva.
2009-11-26 Konala se členská schůze družstva.
2010-02-20 Vzhledem k neustále opakujícím se planým poplachům byl režim střežení budovy GS upraven takto: budova je střežena v době od 23:00–5:00 hod.
2010-02-28 Umístění zákazové značky na příjezdovou komunikaci.
2010-05-19 Výměna prasklé pružiny a montáž zateplených vrat v pravé sekci. Náklady na opravu: 20.076 Kč.
2010-07-03 Oprava spínače osvětlení v pravé sekci. Náklady na opravu: 720 Kč.
2010-07-20 Vypovězena ostraha, výpovědní lhůta uplyne 2010-08-31. Vypovězena služba O2, výpovědní lhůta uplyne 2010-09-30.
2010-10-09 Údržba osvětlení svépomocí (výměna vadných zářivek a startérů).
2010-11-25 Konala se členská schůze družstva.
2011-11-03 Revize protipožárních opatření, náklady: 1224 Kč.
2011-11-29 Konala se členská schůze družstva.
2012-02-16 Konala se schůze představenstva, na které předseda představenstva oznámil své odstoupení z funkce předsedy.
2012-04-25
Oprava vrat, náklady: 1020 Kč.

Některé důležité právní souvislosti: